Home » 2019

မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား(၂၄-၁၂-၂၀၁၉)

မိတ္ထီလာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ […]…

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်(ပထမပညာသင်ကာလ)၊ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား(၂၃-၁၂-၂၀၁၉)

မိတ္ထီလာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်(ပထမပညာသင်ကာလ)၊ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၃-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ […]…

မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒဌာနမှ ဦးရန်နိုင်ထွန်း(ကထိက)က ဘာသာရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း အခမ်းအနား(၁၉-၁၂-၂၀၁၉)

မိတ္ထီလာ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် ဗဟုသုတအတွေးအခေါ် အသိအမြင်တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ […]…

1 2 3 31